دکمه دوربیندار hd

فیلمبرداری باصددا .عکسبرداری

رم داخلی ۸ گیگ قابلیت ارتقا تا ۱۶

باطری لیتیومی باهربارشارژ یکساعت کارکرد

قابلیت اتصال به پاور بانک .لنز کاملا مخفی