کمربند دوربیندار full hd

فیلمبرداری باصدا .عکسبرداری

ساپورت رم ۳۲ گیگ .باطری لیتیومی با هربار

شارژ سه ساعت کارکرد .زاویه لنز واید

لنز کاملا مخفی غیرقابل تشخیص

قابلیت جدا شدن سگگ که حامل دوربین میباشد

و اتصال به هرنوع سگک دیگر

عکس پایینی هم مربوط به همین مدله